Sbor dobrovolných hasičů Hrubčice byl založen v květnu roku 1904. K 1. 1. 2017 je členská základna tvořena 34 členy, z toho dva členové jsou držitelem tiulu ,,Zasloužilý hasič". Ve sboru aktivně pracuje tým dívek.

         Jednotka obce Hrubčice je tvořema 9 členy odborně připravenými i k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Jednotka spadá do kategorie JPO V. Od roku 2011 se aktivně podílíme na přípravách taktických a prověřovacích cvičeních v rámci 13. okrsku, ale také na cvičeních v obci. Jednotka je vybavena dle koncepce vybavení jednotek PO, členové jednotky jsou řádně proškoleni a neustále zvyšují svoje kvalifikace.


         Na stránkách věnovaných sboru dobrovolných hasičů Hrubčice se dozvíte informace nejen o naší činnostii, ale také o našem výcviku či aktivitách, do kterých se zapojujeme. V neposlední řadě zde naleznete informace o dění v obci.
       

Jednotka obce Hrubčice obdržela v druhé polovině roku 2017 finanční prostředky od obecníhu úřadu v Hrubčicích a olomouckého kraje na osobní ochranné prostředky

VÍTEJTE
  NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Sbor dobrovolných hasičů Hrubčice

Kontakty

SDH Hrubčice
Hrubčice 10
798 21, Bedihošť

Email:
hasici.hrubcice@email.czVelitel JPO Michal Skulník:
608 663 877

Zástupce velitele JPO Martin
Richter:
723 525 192

Obec Hrubčice:
582 368 517

Informace pro občany

       Nezastavujte prosím v prostotu vrat hasičské zbrojnice !!!
     V případě vyšlehnutí plamene z komínu bioplynové stanice nevolejte ihned hasiče. Jedná    se o kontrolované spalování nahromaděného bioplynu.

Odkazy

HZSOL31. 3. 2017
Planý polach - Bioplynová stanice


12. 05. 2017

TECHNICKÁ POMOC , I.st. Prostějov,Bedihost, Cvičení - zachrana osob

10. 7. 2017 22:24
Technická pomoc Monitoring toku řeky Valové v Otonovicích


          Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat za podporu obci Hrubčice zastupovanou starostou panem  Milanem Mlatečkem

Návštěvnost