Sbor dobrovolných hasičů Hrubčice byl založen v květnu roku 1904. Ke dni 1. 1. 2018 je členská základna tvořena 36 členy, z toho dva členové jsou držitelem tiulu ,,Zasloužilý hasič". Ve sboru aktivně pracuje tým dívek.

         Jednotka obce Hrubčice je tvořema 9 členy odborně připravenými i k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Dálší členové sboru se na práci v jednotce připravují. Jednotka spadá do kategorie JPO V. V roce 2017 zasahoval jednotka u šesti mimořádných události v Hrubčicích a okolí. Jednotka je vybavena dle koncepce vybavení jednotek PO, členové jednotky jsou řádně proškoleni a neustále zvyšují svoje kvalifikace.


         Na stránkách věnovaných sboru dobrovolných hasičů Hrubčice se dozvíte informace nejen o naší činnosti, ale také o našem výcviku či aktivitách, do kterých se zapojujeme. V neposlední řadě zde naleznete informace o dění v obci.
       

Jednotka obce Hrubčice obdržela v druhé polovině roku 2017 finanční prostředky od obecníhu úřadu v Hrubčicích a olomouckého kraje na osobní ochranné prostředky

VÍTEJTE
  NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Sbor dobrovolných hasičů Hrubčice

Kontakty

SDH Hrubčice
Hrubčice 10
798 21, Bedihošť

Email:
hasici.hrubcice@email.czVelitel JPO Michal Skulník:
608 663 877

Zástupce velitele JPO Martin
Richter:
723 525 192

Obec Hrubčice:
582 368 517

Informace pro občany

       Nezastavujte prosím v prostotu vrat hasičské zbrojnice !!!
     V případě vyšlehnutí plamene z komínu bioplynové stanice nevolejte ihned hasiče. Jedná    se o kontrolované spalování nahromaděného bioplynu.

Odkazy

HZSOL23. 03. 2018 08:25
PožÁr - ODPAD, OSTATNÍ, výjezd s DA12 v počtu 3+1


          Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat za podporu obci Hrubčice zastupovanou starostou panem  Milanem Mlatečkem

Návštěvnost